Pakalpojumi

Kompānijas sniegtie deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pakalpojumi sevī ietver: 
  • Izsmeļoša objekta inspekcija
  • Monitoringa slazdu izlikšana
  • Objekta riska platību identifikācija
  • Rekomendāciju sniegšana par noteiktu apstākļu, kas veicina grauzēju izdzīvošanu, novēršanu objektā
  • Šķēršļu radīšana, uzstādot slazdus un lipīgās lamatas vietās, kur konstatēta grauzēju iekļūšana objektā
  • Rodenticīdu izlikšana speciālajos konteineros riska platībās vai pie grauzēju pārvietošanās ceļiem
  • Objekta regulāra apsekošana
  • Integrēta kaitēkļu vadības programmas izstrādāšana ņemot vērā uzņēmuma darba specifiku